VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2986185
    Trực tuyến : 3
Đối tác
 • Dự Án Thi Công
  CẮT BÊ TÔNG SÀN
  CẮT BÊ TÔNG SÀN
  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI
  KHOAN BÊ TÔNG TƯỜNG VÂY NỐI 2 TÒA NHÀ
  Cắt bê tông sàn bê tông dày 500mm
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG
  CẮC CỌC BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG - HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ
  THÁO DỠ CÔNG TRÌNH, MUA XÁC NHÀ. SAN LẤP MẶT BẰNG
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẲN SAM SUNG C &T BẮC NINH
  PHÁ HỦY BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC ( SÀN CHỒNG LẤN SAI GON PEARL)
  Hoạt Động

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  ( Cập nhật : 04/02/2017 16:01:09 )

  Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi

  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI

  ( Cập nhật : 04/02/2017 15:52:29 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH, MUA XÁC NHÀ, XƯỞNG CŨ

  ( Cập nhật : 04/02/2017 15:47:03 )

  Phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi, cắt bê tông

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LOTTE ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:37:00 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:35:20 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ DỠ CẢNG PHÚ MỸ BR-VT

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:32:27 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ DỠ CẢNH PHÚ MỸ BẰNG DÂY KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:30:57 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN ( NOVALAND)

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:29:42 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA

  ( Cập nhật : 03/02/2017 23:28:00 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  Tin Tức & Sự Kiện

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  ( Cập nhật : 04/02/2017 16:03:00 )

  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI

  ( Cập nhật : 04/02/2017 15:56:00 )

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  ( Cập nhật : 27/11/2016 20:06:53 )

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 200 - 500MM

  ( Cập nhật : 27/10/2016 08:58:46 )

  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI

  ( Cập nhật : 27/10/2016 08:49:27 )

  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 27/10/2016 08:33:58 )

  BÁN MÁY CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 06/11/2014 13:35:08 )

  CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 31/10/2014 09:29:21 )
  Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.