VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959330
    Trực tuyến : 3
Đối tác
  • PHÁ BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC

    PHÁ BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC

    ( Cập nhật : 03/02/2017 23:20:50 )

    Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

    Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.