VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959329
    Trực tuyến : 3
Đối tác
 • CẮT BÊ TÔNG SÀN

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  ( Cập nhật : 04/02/2017 16:01:09 )

  Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  ( Cập nhật : 27/11/2016 20:05:09 )

  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM

  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 27/10/2016 21:01:25 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG

  ( Cập nhật : 27/10/2016 20:59:23 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  CẮT BÊ TÔNG SÀN

  ( Cập nhật : 27/10/2016 08:54:10 )

  Cắt bê tông sàn từ 200mm đến 500mm

  Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.