VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959326
    Trực tuyến : 3
Đối tác
 • HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRƯỜNG

  HÌNH ẢNH KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI NỐI HẦM 2 TÒA NHÀ ( CENTEC)

  ( Cập nhật : 03/02/2017 22:06:27 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG SÀN SUNRISE CITY

  ( Cập nhật : 03/02/2017 22:04:27 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG - CẮT TƯỜNG VÂY 1600MM X 4000 X 4000MM

  ( Cập nhật : 03/02/2017 22:01:47 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH CẮT BÊ TÔNG CẢNG CÁI MÉP

  ( Cập nhật : 03/02/2017 22:00:02 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT DÂY KIM CƯƠNG - SAI GON PEARL

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:57:56 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:55:23 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN - NOVALAND

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:53:05 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG KẸP BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:51:45 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LOTTE ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:49:29 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẲN

  ( Cập nhật : 03/02/2017 21:47:10 )

  Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

  Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.