VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959372
    Trực tuyến : 3
Đối tác
 • Hoạt Động
  THÁO DỠ CÔNG TRÌNH
  Xem thêm ...
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG SUNRISE CITY Q7 ( NOVALAND) ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG TƯỜNG VÂY METRO ( BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) ( 03/02/2017 )
  PHÁ BÊ TÔNG BẰNG KẸP THỦY LỰC ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN ( NOVALAND) ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG THÁO DỠ CẢNG PHÚ MỸ BR - VT ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG PHÁ BÊ TÔNG CẢNG PHÚ MỸ BR - VT ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CỘT ĐÚC SẴN SAM SUNG C & T BẮC NINH ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG LOTTE ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI ( 03/02/2017 )
  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI
  Xem thêm ...
  KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI ( 27/11/2016 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRƯỜNG
  Xem thêm ...
  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG SÀN SUNRISE CITY ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG - CẮT TƯỜNG VÂY 1600MM X 4000 X 4000MM ( 03/02/2017 )
  HÌNH CẮT BÊ TÔNG CẢNG CÁI MÉP ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT DÂY KIM CƯƠNG - SAI GON PEARL ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN - NOVALAND ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG KẸP BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LOTTE ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẲN ( 03/02/2017 )
  CẮT BÊ TÔNG SÀN
  Xem thêm ...
  CẮT BÊ TÔNG SÀN DÀY 500MM ( 27/11/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG SÀN ( 27/10/2016 )
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG
  Xem thêm ...
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN C&T SAMSUNG BẮC NINH ( 27/11/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG - LOTTE HÀ NỘI ( 28/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  TRÌNH TỰ THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẲN SAMSUNG C & T BẮC NINH ( 27/10/2016 )
  MUA XÁC NHÀ, THÁO DỠ CÔNG TRÌNH. SAN LẤP MẶT BẰNG
  Xem thêm ...
  THÁO DỠ CÔNG TRÌNH , SAN LẤP MẶT BẰNG, MUA XÁC NHÀ CŨ ( 27/10/2016 )
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG -HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ
  Xem thêm ...
  HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG SAMSUNG C&T BẮC NINH ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ DỠ CẢNG PHÚ MỸ BR-VT ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ DỠ CẢNH PHÚ MỸ BẰNG DÂY KIM CƯƠNG ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN ( NOVALAND) ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG PHÁ BÊ TÔNG BẰNG KẸP THỦY LỰC ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG TƯỜNG VÂY METRO ( BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) ( 03/02/2017 )
  HÌNH ẢNH THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG SÀN SUNRISE CITY Q7 ( NOVALAND) ( 03/02/2017 )
  CẮT CỌC BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG
  Xem thêm ...
  CẮT CỌC BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG ( 27/10/2016 )
  PHÁ BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC
  Xem thêm ...
  CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG -CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG
  Xem thêm ...
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG CỘT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN SAMSUNG C&t BẮC NINH ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG PHÚ MỸ- BR-VT ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG PHÚ MỸ ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LOTTE ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI ( 03/02/2017 )
  Thi công phá bê tông bằng kẹp thủy lực ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG ICON 56 BẾN VÂN ĐỒN ( NOVALAND) ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG SHIHANOUKVILA- CAMBODIA ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG SAI GON PEARL ( 03/02/2017 )
  THI CÔNG CẮT BÊ TÔNG CẢNG CÁI MÉP ( 03/02/2017 )
  KHOAN BÊ TÔNG TƯỜNG VÂY NỐI 2 TÒA NHÀ
  Xem thêm ...
  Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.