VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959356
    Trực tuyến : 3
Đối tác
  • PHÁ BÊ TÔNG BẰNG KẸP THỦY LỰC

    PHÁ HỦY BÊ TÔNG BẰNG HÀM KẸP THỦY LỰC ( SÀN CHỒNG LẤN SAI GON PEARL)

    ( Cập nhật : 27/10/2016 10:56:02 )

    Khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, phá hủy bê tông bằng hàm kẹp thủy lực

    Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.