VIDEO
Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 2959338
    Trực tuyến : 3
Đối tác
 • CẮT BÊ TÔNG SÀN

  CẮT BÊ TÔNG SÀN

  ( Cập nhật : 10/01/2018 23:07:21 )

  Cắt bê tông sàn

  CẮT BÊ TÔNG SÀN

  ( Cập nhật : 04/02/2017 16:00:24 )

  Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi

  Cắt bê tông sàn bê tông dày 500mm

  ( Cập nhật : 27/11/2016 19:59:01 )

  Cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi. Cắt bê tông, phá dỡ công trình

  CẮT BÊ TÔNG SÀN SUNRISE CITY

  ( Cập nhật : 27/10/2016 10:08:20 )

  Cắt bê tông, phá dỡ công trình, cắt bê tông bằng máy cắt dây kim cương, mua kho xưởng, mua xác nhà, khoan phá bê tông, khoan bê tông rút lõi

  CẮT BÊ TÔNG SÀN

  ( Cập nhật : 27/10/2016 08:51:42 )

  Cắt bê tông sàn dày từ 200 đến 500mm

  Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.